sida

Betyg

Vad tycker ni om betyg i skolan?
Vi vill inte ha betyg.
Vi tycker att det räcker
att eleverna får ett intyg
som talar om att de har fått de kunskaper
som de har rätt till.
Eleverna ska få intyget först i årskurs 9.

Istället för betyg ska eleven
ofta få veta hur bra eleven är i varje ämne.

Hur ska man söka till högskolor
om eleverna inte får betyg?
Det bästa är att göra intervjuer och antagningsprov.
Man ska också se vad de som söker
har gjort tidigare.
De som söker ska också kunna lämna arbetsprov
för att visa vad de kan.

Kopiera länk