sida

Barn

Vad tycker ni om barnbidraget?
Vi vill att alla ska få lika mycket i barnbidrag.
Det ska inte vara skillnad på
hur mycket pengar man tjänar.

Hur vill ni göra det bättre
för ensamstående föräldrar?
Ensamstående föräldrar har ofta sämre ekonomi
än vad föräldrar som lever tillsammans har.
Det drabbar också barnen.
Vi vill därför höja underhållsstödet.
Tillsammans med Socialdemokraterna
och Miljöpartiet vill vi höja underhållsstödet
med 100 kronor år 2011
och med 150 kronor år 2012.

Vi vill också höja bostadsbidraget
till ensamstående föräldrar.

Kopiera länk