sida

Bankkrisen

Hur vill ni stoppa en ny kris för bankerna?
Inga stora privata företag ska äga banker.
Bankerna tar för stora risker med våra pengar
och sedan måste staten gå in och betala
om de får problem.

Vi tycker det ska finnas fler små lokala banker.
Vi vill också att fler personer
ska äga och bestämma över bankerna
och över vad bankerna gör
med de pengar som de tjänar.

Kopiera länk