sida

Avfall

Vad ska vi göra med vårt avfall?
Vi tycker att mängderna avfall ska minska.
Vi ska med andra ord inte slänga så mycket.
Det vi slänger ska vi använda igen,
till exempel genom att tillverka nya saker
eller göra energi av avfallet.

Vi tycker också att vi ska kompostera
mat som vi slänger
och till exempel göra biogas
av den slängda maten.

Kopiera länk