sida

Arbetstid

Ska alla som vill få arbeta heltid?
Ja, vi vill att det finns en lag
om att få arbeta på heltid.
Det blir då mer rättvist
för både kvinnor och män.

Vill ni ha sex timmars arbetstid?
Ja, vi vill att heltid ska vara sex timmars
arbetsdag.
Det ska vara samma lön som när vi arbetar
åtta timmar varje dag.

Kopiera länk