sida

Anställningsskydd

Vill ni ändra reglerna
i lagen om anställningsskydd?
Ja, i dag kan små företag välja vilka
två personer som de inte vill avskeda.
Små företag slipper följa reglerna om turordning.
Det tycker vi är fel.
Alla ska ha samma anställningsskydd.
Det ska inte vara skillnad på
om du arbetar på ett stort eller litet företag.

Ska företag få säga upp anställda
och hyra nya anställda från bemanningsföretag?
Nej, det tycker vi är fel.
Vi vill att det ska finnas en regel som säger
att företagen inte får göra så

Kopiera länk