Välfärd att lita på

Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Den borgerliga regeringen har brutit ner mycket av det som vi tillsammans byggt upp under decennier. Resultatet är en allt mer otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en ökad bostadsbrist, försämrad välfärd, ökade klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik.

Gotland blir en bättre plats att leva på och besöka om ön präglas av öppenhet och mångfald. En ö där alla känner sej välkomna och bemöts med respekt, trots våra olikheter, blir en ö där många vill bo och där kultur och näringsliv blomstrar.

Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Välfärden ska finansieras av oss alla solidariskt och därför måste vi vara beredda att betala de skatter som behövs för att klara en välfärd åt alla. Skolan, vården och omsorgen ska drivas av omtanke och inte av vinstintressen.

Vänsterpartiet vill lagstifta mot att plocka ut vinster från vård, skola, förskola och äldreomsorg. Resurserna ska istället gå till mer personal och bättre kvalitet. De privata företag som är seriösa och sätter verksamheten främst kan omvandla sig till bolag utan vinstintresse och fortsätta jobba för bra välfärd. De vars drivkraft är att plocka ut vinster får söka sig någon annanstans. Välfärden ska styras av omtanke om oss som använder den.

De borgerliga partiernas tro på marknadslösningar fungerar särskilt illa när befolkningen är för liten för att generera de vinster marknaden vill ha, det har många på den svenska landsbygden redan fått erfara. Det måste finnas en välfärd att lita på som gäller hela Gotland. Tydliga utfästelser från regionen om den kommunala servicen kan därför vara ett sätt att åstadkomma goda förutsättningar för ett uthålligt utvecklingsarbete. För de serviceorter som pekas ut i översiktsplanen bör därför också redovisas vilken kommunal service som invånarna har rätt att förvänta sig.