sida

Utveckla hela Gotland

För att det gotländska samhället ska må bra, behöver hela Gotland utvecklas, och öns alla styrkor tas tillvara. Gotland erbjuder många attraktiva livsmiljöer, som kan ge förutsättningar för ett gott liv i framtiden. Här finns en levande landsbygd med fungerande serviceorter och ett rikt omväxlande landskap. Här finns också Visby, den lilla, nära staden med stort kulturutbud, god service och universitet. Attraktiva och unika miljöer som kompletterar varandra. Gotland ska vara en välkomnande plats för inflyttning och ta tillvara nya gotlänningar i alla åldrar – det är viktiga delar i vår utvecklingsstrategi.
Utvecklingen på landsbygden och de mindre orterna är i hög grad beroende av ett bra lokalt engagemang men ett engagemang från regionen är också nödvändigt. Förutsättningen för en orts eller ett områdes utveckling är ofta en bra kommunal service. Det måste finnas en välfärd att lita på som gäller hela Gotland. Tydliga utfästelser från regionen om den kommunala servicen kan därför vara ett sätt att åstadkomma goda förutsättningar för ett uthålligt utvecklingsarbete.
Vänsterpartiet på Gotland kommer arbeta för att:

Regionen stödjer det lokala utvecklingsarbetet, för att underlätta för lokala krafters arbete med landsbygdsutveckling.

Lokala utvecklingsplaner kan utformas efter de lokala förutsättningarna och det är de berörda som avgör innehållet men det är också viktigt att regionen ger stöd under arbetet. Regionen kan hjälpa till med tips och kontakter men också genom att ta fram viktiga underlag för den lokala diskussionen.

De lokala utvecklingsplanerna ska kunna vara ett dokument som samlar olika aktörer och redovisar både långsiktiga planer och mer kortsiktiga aktiviteter. I utvecklingsplanerna bör det också kunna ingå olika former av överenskommelser och partnerskap med regionen.

Kopiera länk