Sjukvård

En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården. Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en social helhetssyn. Vården ska aktivt samarbeta med andra samhällsaktörer för minskade klassklyftor i hälsa. En klok hushållning med vårdens resurser blir allt mer viktig. Privata företag ska inte få ha fri dragningsrätt på skattepengar genom etableringsfrihet och förmånliga ersättningssystem. Resurserna måste styras dit de bäst behövs.
Den psykiska ohälsan ökar i samhället. En av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet när det gäller hälso- och sjukvård har varit att utveckla och förbättra den psykiatriska vården. En del i det är att satsa på nya lokaler och arbetssätt. Arbetet med att minska antalet självmord måste ha högsta prioritet. Fungerande psykiatrisk öppenvård och ett nära samarbete med socialtjänst är också viktiga utvecklingsområden. Vi ska också arbeta för att samhället blir mer tillgängligt för personer med psykisk ohälsa.
Kontinuitet och personalförsörjning är viktigt när man är i behov av vård. Vänsterpartiets mål är att höja lönerna för vårdpersonal och vara en god arbetsgivare som ger stabil bemanning.