Rättvisa, trygghet och demokrati

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund
Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, på Gotland, i Sverige och internationellt.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och våra idéer bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Vi ser alla människor, kvinnor och män, barn och äldre, infödda och hitflyttade som självständiga och förnuftiga kapabla att bygga sin framtid tillsammans med andra.
Vårt mål är ett jämställt demokratiskt samhälle, grundat på solidaritet, jämlikhet och rättvisa.
Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

I Sverige har vi historiskt en stark kvinno- och arbetarrörelse som under 1900-talet lyckats kämpa oss till en generell välfärd, stora jämställdhetsreformer och skapat ett samhälle där klyftorna minskat och allt fler har kunnat få ett bättre liv än föregående generation. Men under de senaste åren har läget förändrats. Istället har vi fått en otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, bostadsbrist, urholkad välfärd, ökade klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga, där politiken alltmer inriktas på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna och att ge till dem som redan är välbeställda, är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier.