Rättvisa löner

Under innevarande mandatperiod har 36 miljoner kronor satsats av region Gotland för att motverka en lönesättning som systematiskt missgynnat kvinnor. Skillnaderna har minskat men mycket återstår och Vänsterpartiet kräver att de återstående orättvisorna avskaffas under nästa mandatperiod.