sida

Kompetens och yrkesutbildning

Gotland behöver vara attraktivt för att locka och behålla människor. Det kräver ett brett utbud av utbildningar. Både ungdomar och vuxna behöver yrkesutbildningar utformade i nära samverkan med arbetslivet.
De närmaste åren behövs det göras särskilda insatser för att de som inte har tillräckliga kunskaper i svenska och andra som har svårt att få arbete ska få en utbildning som ger dem jobb på ön. Uppsala Universitets etablering kan innebära stor betydelse för öns utveckling av Gotland.
Fler utbildningar lockar fler människor till Gotland. I samverkan med Region Gotland kan fler ges utbildning till bristyrken. Forskning och samverkan med näringslivet ger ytterligare bidrag till utveckling.
Vänsterpartiet vill stödja och underlätta för universitets utveckling, bland annat genom att erbjuda fler utbildningsplatser och fler bostäder till studenter.

Kopiera länk