Gotland en del av Sverige

Även i ett lokalt program är den nationella politiken viktig. Riksdagen och ibland EU beslutar om lagar och regler, som ger hinder eller möjligheter för den lokala utvecklingen. Det är också riksdagen som står för en stor andel av resurserna till kommunerna. De pengar som sedan betalar den service kommunen ger invånarna. Därför är det viktigt att inte bara vi lokalt utan också riksdagens majoritet vill satsa på att utveckla välfärden. Under de senaste åren har kommunerna varit hårt pressade av urholkade statsbidrag och övervältringar av kostnader från staten till kommunerna.
Alliansregeringen har valt att sänka skatterna med 140 miljarder kronor mellan 2006 och 2014 men statsbidragen till kommunerna har minskat i förhållande till folkmängden under samma period. Effekterna syns allt tydligare i växande kunskapsskillnader, större gruppstorlekar på fritids och i förskolan och akut personalbrist i sjukvården.

Vänsterpartiet vill ändra på det och föreslår i vår budgetmotion kraftiga resursförstärkningar till välfärden. Vi höjer de generella statsbidragen till kommunerna och budgeterar för ett stort antal riktade satsningar på vården, skolan och omsorgen.
För att försvara välfärden här på Gotland har Vänsterpartiet varit med om att höja kommunalskatten. Höjningen ökar inkomsterna med cirka 50 miljoner kronor om året.