sida

Gotland, en del av Sverige

Hela Gotland är en landsbygdsregion i ett nationellt perspektiv, ön behöver vara attraktiv för att locka invånare och företag. Vänsterpartiet driver en aktiv regionalpolitik för att ge hela Sverige möjlighet att utvecklas. Det handlar bland annat om omfördelning mellan regioner, att fördela statliga jobb och utbildningsplatser utanför storstäderna och om satsningar på infrastruktur och kommunikationer. Andra områden som är viktiga, är att se till att Sverige blir mer självförsörjande på livsmedel och utvecklas till ”det hållbara matlandet”.
Sveriges landsbygder är olika, så det krävs också satsningar på det som är viktigast för varje regions utveckling.
Goda kommunikationer är grunden för alla regioners utveckling, för Gotland är färjan ”landsvägen”. Vänsterpartiet arbetar för en god tillgänglighet till Gotland. Trafiken ska drivas med
snabba, moderna färjor som har hög kapacitet och möjliggör en bra turtabell. Låga priser, så kallade ”vägpriser” skall råda.
En trygg energiförsörjning är nödvändig för både människor och företag. Gotland är en del av Sverige och ska vara anslutet till stamnätet för el. Öns möjligheter till förnyelsebar energiproduktion ska kunna tas tillvara, det måste vara möjligt att exportera el till fastlandet.
Vårt ö-läge kräver att vi har ett akutsjukhus, vilket vi är för få invånare för att betala för. Vänsterpartiet anser att Gotlänningarna skall ha en likvärdig sjukvård som övriga landet, för att klara det så behöver Gotland extra statligt stöd.

Kopiera länk