sida

Försvara och utveckla demokratin

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle.
Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas.
Dessvärre har demokratin försvagats det senaste decenniet och vi har dessutom anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge.
Demokratin är den kraft vi har för att motverka vissa kommersiella intressen.
Det är tack vare
den vi kan se till att stränder inte blir privata, och att viktiga verksamheter som skolor, bussar eller Gotlandsfärjor ska drivas utan vinstsyfte.
Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur värderingar som bygger på dessa principer bidrar till ett samhälle som är bra för alla.
Privatiseringar och mer affärsinriktade styrmodeller har de senaste decennierna inneburit att demokratin försvagats.

Kopiera länk