Färjan – Gotlands landsväg

Goda kommunikationer är grunden för alla regioners utveckling,
Den statliga upphandlingen av färjetrafiken som återkommer med jämna mellanrum skapar oro och osäkerhet om förutsättningarna för Gotlands utveckling. Priser, miljökrav och trafikens standard måste få en helt annan långsiktighet än det nuvarande systemet innebär. Därför bör Gotlandslandsfärjorna ägas av staten för att säkra den långsiktigtighet som är nödvändig för en trygg, snabb och miljövänlig trafik.
Att resa eller frakta varor med Gotlandsfärjan får inte kosta mer än en resa på landsväg.