sida

Besökare, välkomna!

Vår ö ska vara ett bra alternativ för semesterresor, året runt. Gotland har många styrkor som vi behöver ta vara på och vårda. Östersjön, den långa kusten, vacker natur och en rik kultur, både förhistorisk, historisk och nutida är sådant som lockar. Satsningar på turism utanför högsäsong ska gynnas. Detta för att ge ett stabilare inkomstunderlag för de som jobbar inom turistnäringen och för att bättre nyttja det vi redan har byggt upp och har på plats. Men självklart behöver vi även vässa det som vi redan är bra på. Almedalsveckan och Medeltidsveckan är fortsatt viktiga att utveckla.

Vänsterpartiet vill satsa mer på skötsel och tillgänglighet till badplatser, besöksplatser och friluftsområden, vilket är viktigt för besöksnäringen men även för oss som bor här. Vandringsleder över hela ön görs iordning för att gynna vandringsturismen, en sorts turism som hittills fått mycket liten uppmärksamhet på Gotland och som dessutom är möjlig under en längre säsong än bara sommaren. Även större fokus på natur- och kultur, cyklism, mathantverk och så vidare skulle kunna skapa en mer varierad turism. För att besöksnäringen ska ha möjlighet att växa på Gotland krävs god tillgänglighet med färjor. Varje person som vi lockar att resa till Gotland istället för att med flyg resa längre bort innebär dessutom en mindre belastning på klimatet.

Kopiera länk