Arbetslinjen blev fattigdomslinje

Istället för arbetsmarknadspolitik och en politik för fler jobb så har regeringens politik gått ut på att sätta press på arbetslösa och sjuka. Ersättningsnivåerna har sänkts och reglerna har stramats åt.
Det har lett till att Sverige har blivit allt mer av ett risksamhälle där ingen av oss längre kan lita på att de gemensamma trygghetssystemen som sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring finns där för oss när vi behöver dem.
Det som regeringen kallar arbetslinjen har istället blivit fattigdomslinjen. De alltmer urholkade försäkringssystemen har också inneburit ökade krav på kommunernas försörjningsstöd.
Det är dags för en ny färdriktning. En solidarisk färdriktning.
Alla ska känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir sjuk. Vi vill på sikt att 80 procent ska få ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom. Rätten till sjukpenning ska finnas så länge arbetsförmågan saknas. Ingen bortre gräns ska finnas i sjukpenningen.
Vi vill förstärka anställningstryggheten, inte avskaffa den. Vi vill att a-kassan återupprättas så att den blir en trygg omställningsförsäkring för dem som drabbas av arbetslöshet. Vårt mål i ett första steg är att 80 procent av de arbetssökande ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Idag är det knappt en av tio som får det. Det måste också bli lättare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen.