sida

Helén Kristiansson

Helen Kristiansson

Helén Kristiansson, 52, trädgårdsarbetare. Väskinde.

Brinner för frågor som rör jämlikhet och demokrati. Värnar om en levande landsbygd med god service och lika villkor.

Kopiera länk