Helén Kristiansson

HelenHelén Kristiansson, 48, trädgårdsarbetare. Burgsvik.

Brinner för frågor som rör jämlikhet och demokrati. Värnar om en levande landsbygd med god service och lika villkor.