Välkommen till

Vänsterpartiet Gotland

SkärmklippblimedlemHär presenterar vi vår politik, våra företrädare och våra aktiviteter. Men här har vi också en aktuell politisk debatt.

Välfärden är inte till salu
facebookVVänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Välfärden ska finansieras av oss alla solidariskt och därför måste vi vara beredda att betala de skatter som behövs för att klara en välfärd åt alla. Skolan, vården och omsorgen ska drivas av omtanke och inte av vinstintressen.

Vi satsar för framtiden.
Vänsterpartiet vill bygga för framtiden genom att investera i bostäder, infrastruktur, förnybar energi och utbildning. Det ger både fler jobb och bidrar till att göra Sverige och Gotland till föregångare i arbetet mot global uppvärmning.

I vårt lokala program för Gotland inför valet den 14 september beskriver vi hur vi vill bygga ett samhälle där gemensam välfärd och solidaritet är i grunden. Den borgerliga regeringen har brutit ner mycket av det som vi tillsammans byggt upp under decennier. Vänsterpartiet står för en politik som kan utmanar den girighet som präglar stora delar av dagens politik.

Här hittar du vårt lokala program. Du kan också hitta programmet uppdelat i avsnitt under fliken ”Vårt lokala program” i menyn under vår logga högre upp på sidan.

Under våren presenterade vi programmet ”Utveckla hela Gotland” som i hög grad handlar om hur vi kan uteveckla den gotländska landsbygden.

Programmet innehåller många viktiga förslag för att utveckla landsbygden och hela Gotland. Bland annat föreslår vi att:

  • Sverige behöver en livsmedelstrategi, med sikte på ökad inhemsk produktion och ”det hållbara matlandet”
  • Gotlandsfärjorna bör ägas av staten för att säkra en långsiktigt trygg och miljövänlig trafik
  • Utveckla biblioteken som servicepunkter för Region Gotland
  • Förbättra kollektivtrafiken med tätare turer på stomlinjerna och snabba pendlingsturer på de viktigaste linjerna
  • Hela Gotland ska ha en välfärd att lita på
  • Stöd till de gröna näringarnas utveckling på Gotland, genom att satsa på Lövsta som ett Grönt center
  • Räddningstjänst är viktig samhällsservice. Behåll de deltidskårer och räddningsvärn som finns

Här kan du hitta hela vårt program ”Utveckla hela Gotland.

Och här kan du se Vänsterpartiets kandidater i valet den 14 september.

På Vänsterpartiets nationella hemsida finns förstås mer material. Här finns en redovisning av vår politik på många olika sakområden.