• Hem
  • Insändare och k...
sida

Insändare och krönikor

Här publicerar vi våra insändare och krönikor vartefter de publicerats.
Håll till godo!

 

Förebyggande hälsovård kräver initialt mer resurser

Precis som centern vill vi i Vänsterpartiet satsa på förbyggande hälsovård.

Vänsterpartiet vill att sjukvårdens arbete ska bedrivas förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Vården ska vara jämlik och utgå från en social helhetssyn.

Den satsning som centern hänvisar till i Västerbotten är ett mycket bra exempel på hur en sådan insats kan se ut. Att jobba hälsoförebyggande är en långtidsinvestering. Att hjälpa människor att ändra sin livsstil är ett långsiktigt arbete där man inte skördar frukten av arbetet förrän efter många år i t.ex. att färre insjuknar i stroke eller andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Centerns antydan om att det skulle räcka att omfördela resurserna stämmer inte. Primärvården måste få mera resurser med rätt kompetens för att arbeta hälsoförebyggande. Man måste ju upprätthålla den akuta verksamheten som idag är mycket ansträngd.

Studien från Västerbotten stäcker sig mellan 1990 – 2006 där erbjuder man hälsoundersökning med hälsosamtal som en del i undersökningen vid 40, 50 och 60 år. Samma metod används fortfarande och är mycket uppskattat av innevånarna. När jag frågar hur det fungerar idag så berättar man att primärvården får allt svårare att få resurserna att räcka till eftersom den akuta delen av verksamheten måste få gå före. De privata vårdcentralerna gör inte alltid dessa hälsoundersökningar trots att det ingår i deras avtal.

Vänsterpartiet vill att vi satsar ännu mera på primärvården. En välfungerande primärvård är viktig för hela vårdkedjan. Att man i så stor utsträckning som möjligt får träffa samma läkare är också en del i ett förebyggande arbete. Känner läkaren och patienten varandra så skapas ett förtroende som är viktigt om patienten är i behov av att förändra sina levnadsvanor.

Jennie Jarve
Peter Barnard

Vänsterpartiet

 

Vilket Gotland vill du leva i? 

Vi måste bestämma oss om vilket samhälle vi vill ha och du behövs! Ju fler vi blir, desto större mångfald av röster får vi och i förlängningen ett rättvisare samhälle. Extra välkommen är du som är ung, gammal, du med en knaper ekonomi, du med synliga och/eller osynliga funktionsvariationer, du som är hbtq-person och du med annan etnisk bakgrund. För som det ser ut idag är en överväldigande majoritet av de med makt – politiker, tjänstemän, chefer- vita medelålders män med akademisk utbildning. Det är så illa att det finns fler som heter Johan än det finns kvinnor i svenska börsbolag! 

När det bara är en grupp som får bestämma, så fattas beslut som gynnar den gruppen mest, inte av elakhet utan på grund av bristande kunskap kring andra gruppers behov. Om vi ska få ett funktionellt och rättvist samhälle för alla måste den dominerande gruppen lämna plats för andra grupper. Kvinnorörelsen har länge drivit frågan om jämställd representation, dvs att kvinnor och män ska dela lika på makten och resurserna. Det finns mycket forskning som visar att jämställdhet är lönsamt för företagen och att en annan politik bedrivs när kvinnor får vara med och bestämma. 

Det här rättvisetänket och kunskapen om att vi har olika behov måste genomsyra allt; vilka idrottsanläggningar vi ska ha, hur bostäder ska utformas till jämställd snöröjning! Nu är det 2018 och ingen kan längre skylla på att man inte visste bättre- vi behöver göra verklighet av kunskapen; att tillsammans blir vi starkare och bättre. Det är dags att kräva att många grupper blir representerade och hörda när viktiga samhällsfrågor ska avgöras- unga, gamla, utlandsfödda, Hbtq-personer, personer med funktionsvariation. Men hur ska det gå till i praktiken? Jo, genom att våga tänka utan för boxen och bjuda in fler, i vissa fall trots att de inte har förväntad kompetens. Men också genom att fortbilda tjänstemän, chefer och rättsväsende i normkritik, för att skapa förståelse för andras behov. Normkritik och genusperspektiv behöver genomsyra skolan så att vår barn och unga på Gotland kan vara trygga och lägga sin energi på att utvecklas och att lära sig snarare än att försöka passa in.

Känner du som oss- att det är hög tid att vi att vi vågar möta och släppa in även människor som inte liknar oss på ytan i hudfärg, i ålder, i funktionalitet och att vi förstår att det berikar våra liv och vårt samhälle – då är du välkomen till Vänsterpartiet Gotland!

 

Katja Wiklund

Vänsterpartiet Gotland

 

Acceptera aldrig våld, acceptera aldrig NMR!

 

Samhället ska aldrig acceptera våld eller trakasserier vare sig det är provocerat eller oprovocerat.

Ansvaret för våldet eller trakasserandet ligger alltid på den som utför det.

Sen kan man alltid fundera över vilket sätt som är det bästa att bemöta grupper som förespråkar icke demokrati, våld, aktivt trakasserar och förnedrar andra människor som de anser inte har samma rätt att finnas till eller finnas i vårt land.

Samhället måste långsiktigt driva en politik som gör att rasistiska åsikter aldrig uppstår och får växa.

Idag ökar klyftorna i samhället, skillnaden mellan fattig och rik blir större. Det är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier. Vi vet att social utsatthet och kriminalitet hör ihop. Därmed inte sagt att alla NMRs medlemmar kommer från fattig grupper i samhället.

Vänsterpartiet anser att NMR med råge redan innan Almedalsveckan har förverkat sin rätt till att få tillstånd att hålla offentliga möten.

Vänsterpartiet tror på att dela resurserna, det vinner alla på. En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas.

Peter Barnard
Vänsterpartiet Gotland

 

Hur i hela världen kom vi hit?

Återigen slås vi av det absurda som hänt i Sverige och i svensk politik. Regeringen, ivrigt pådriven av Moderater, Liberaler och Kristdemokrater, har anammat Sverigedemokraternas samhällssyn och ropar ”samhällskollaps” och använder flodvågs-liknelser för att beskriva människor som flytt hit från krig och konflikt.

Det här sker precis när behovet av medmänsklighet är större än på mycket länge. När människor flyr, stänger Sverige sina gränser. När behovet var betydligt mindre skröts det om svensk solidaritet och humanism.

Hur ska vi kunna lära barn om människors lika värde och värdighet när staten gör så stor skillnad på folk och folk? Lika värde och värdighet har människor bara om de har ”rätt” att vara i Sverige enligt den nya politiken.

Unga människor som levt på flykt, ibland hela sina liv, behandlas skamligt illa i Sverige idag. Åldersbedömningar som påminner om rasbiologins metoder, asylprocesser som tar år efter år, för att sen lagom bli färdiga just som artonårsdagen inträffat eller just som den ifrågasatta åldersbedömningen avgjort att den unge nog fyllde arton tre dagar innan asylbeskedet – så kan staten skicka iväg ”vuxna” artonåringar till ett av världens farligaste länder med gott samvete.

Trots att vi gläds över den strimma hopp det nya lagförslaget om möjlighet till uppehållstillstånd för skolgång ger många av dessa unga, blir vi samtidigt otroligt sorgsna över den människosyn som format förslaget och de effekter förslaget kan få.

I Sverige ska man vara ”duktig” för att få stanna – man ska klara av att fullfölja sin skolgång. Har bara de med rätt förutsättningar för en lyckad skolgång rätt att slippa krig? Har personer med inlärningssvårigheter eller kognitiva funktionshinder mindre rätt till samma trygghet? Har de unga som sover på soffor hos vänliga människor, för att slippa sova på gatan, mindre rätt till samma trygghet? Har de som drabbats av ångest och oro mindre rätt till samma trygghet?

Ser ni risken i det sättet att tänka?

Trots det är det bättre att några får stanna än att ingen får det. Trots det gläds vi med de som kan få chans att stanna. Men hela politiken är i grunden fel.

Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu. Amnesti för ensamkommande.

Saga Carlgren, Annamaria Bauer och Brittis Benzler

Kopiera länk