sida

Uppdrag i regionen

Företrädare

Vi representerar Vänsterpartiet på Gotland;

 Region-/kommunfullmäktige

Efter valet 2014 har Vänsterpartiet sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

Brittis Benzler, gruppledare och ledamot
Saga Carlgren, ledamot
Per Edman, ledamot
Thomas Gustafson, ledamot
Annamaria Bauer, ledamot
Lars Bjurström, ledamot
Karin Wizén, ledamot

Lars Siggelin, ersättare
Helén Kristiansson, ersättare
Jan Svensson, ersättare
Jörgen Benzler, ersättare

Klicka på namnet så kan du läsa mer om våra representanter. (Ålder mm var det som gällde vid valet i september 2014).

 

Regionstyrelsen

brittis (2)
Brittis Benzler, ledamot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Saga Carlgren, ersättare
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Thomas Gustafsson, ersättare

 

 

 

 

 

 

 

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter.

Styrelsen ska följa de andra nämndernas och de regionala bolagens verksamhet och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för regionen.

 Barn- och utbildningsnämnden

brittis (2)
Brittis Benzler,  ordförande

 

 

 

Lars Åkerlund
ersättare

 

Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, Kulturskolan samt Fenomenalen på Gotland.

Byggnadsnämnden

 

Byggnadsnämnden ansvarar för planläggning och bygglovbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden svarar också för kommunens MBK- verksamhet (Mätning, Beräkning och Kartframställning).

Tore Tillander, ledamot
Eva Nobling, ersättare

Gotlandshem, våra företrädare i Gotlandshem lämnade styrelsen 24 oktober och har ännu inte ersatts.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Carina Flodman Andersson, ledamot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lars Bjurström,ersättare

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Saga Carlgren, ordförande
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Annamaria Bauer, ersättare

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det politiska ansvaret över den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Region Gotland.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jennie Jarve, ledamot
Helen
Helén Kristiansson, ersättare
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lars Bjurström, ersättare

 

 

 

 

 

 

 

Region Gotlands hälso- och sjukvårdsnämnd svarar för hälso- och sjukvården, det vill säga akutsjukvård, primärvård, tandvård, ambulanssjukvård och sjukvårdsrådgivning.

Kultur- och fritidsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jan Svensson, ledamot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Carina Schûberg, ersättare

 

 

 

Nämnden ansvarar för att fullgöra regionens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet såväl verksamhet i egen regi som stöd till liknande verksamhet som bedrivs av ideell förening eller av annan huvudman.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jörgen Benzler, ledamot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Thomas Gustafsson, ersättare

 

 

 

 

 

 

 

Det övergripande politiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsarbetet i Region Gotland har miljö- och hälsoskyddsnämnden, som består av nio ledamöter med nio ersättare.

Socialnämnden

Monika-Eriksson[1]
Monika Eriksson, vice ordförande
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Karin Wizén, ledamot

 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

 

Tekniska nämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Per Edman, vice ordförande
Joan Sundin, ledamot
Katja Wiklund, ersättare

 

 

 

 

 

 

Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom det tekniska området.

Revisionen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Carina Lindberg

 

 

 

 

 

 

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet och utses av kommunfullmäktige.

 

 

Kopiera länk