• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Vi representerar Vänsterpartiet på Gotland den här mandatperioden:

Regionfullmäktige

Efter valet 2014 har Vänsterpartiet sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

Brittis Benzler, gruppledare och ledamot
Saga Carlgren, ledamot
Per Edman, ledamot
Thomas Gustafson, ledamot
Annamaria Bauer, ledamot
Lars Bjurström, ledamot
Karin Wizén, ledamot

Lars Siggelin, ersättare
Helén Kristiansson, ersättare
Jan Svensson, ersättare
Jörgen Benzler ersättare
Klicka på namnet så kan du läsa mer om våra representanter.

 

Regionstyrelsen

brittis (2)
Brittis Benzler, ledamot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Saga Carlgren, ersättare
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Thomas Gustafsson, ersättare

 

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter.

Styrelsen ska följa de andra nämndernas och de regionala bolagens verksamhet och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för regionen.

Barn- och utbildningsnämnden

brittis (2)
Brittis Benzler, ordförande
Lars Åkerlund Ersättare
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tito Silva Ersättare

Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, Kulturskolan samt Fenomenalen på Gotland.

Byggnadsnämnden

Tore Tillander Ordinarie
Eva Nobling ersättare

Byggnadsnämnden ansvarar för planläggning och bygglovbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden svarar också för kommunens MBK- verksamhet (Mätning, Beräkning och Kartframställning).

Gotlandshem

Jan Svensson

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Saga Carlgren Ordförande
Annamaria Bauer Ersättare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det politiska ansvaret över den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Region Gotland.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jennie Jarve, ledamot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lars Bjurström, ersättare
Victoria Öjefors Quinn ersättare

Region Gotlands hälso- och sjukvårdsnämnd svarar för hälso- och sjukvården, det vill säga akutsjukvård, primärvård, tandvård, ambulanssjukvård och sjukvårdsrådgivning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jörgen Benzler, ledamot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Thomas Gustafsson, ersättare

Det övergripande politiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsarbetet i Region Gotland har miljö- och hälsoskyddsnämnden, som består av nio ledamöter med nio ersättare.

Socialnämnden

Monika-Eriksson[1]
Monika Eriksson, vice ordförande
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Karin Wizén, ledamot

 

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

 

Tekniska nämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Per Edman, vice ordförande
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sixten Anna Johansson, ersättare

 

Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom det tekniska området.

Revisionen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Carina Lindberg

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet och utses av kommunfullmäktige.

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk