Företrädare

Vi representerar Vänsterpartiet på Gotland;

 Region-/kommunfullmäktige

Efter valet 2014 har Vänsterpartiet sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

Brittis Benzler, gruppledare och ledamot
Saga Carlgren, ledamot
Per Edman, ledamot
Thomas Gustafson, ledamot
Annamaria Bauer, ledamot
Lars Bjurström, ledamot
Karin Wizén, ledamot

Lars Siggelin, ersättare
Helén Kristiansson, ersättare
Jan Svensson, ersättare
Jörgen Benzler ersättare
Klicka på namnet så kan du läsa mer om våra representanter.

 

Regionstyrelsen

brittis (2)

Brittis Benzler, ledamot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Saga Carlgren, ersättare

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thomas Gustafsson, ersättare

 

 

 

 

 

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter.

Styrelsen ska följa de andra nämndernas och de regionala bolagens verksamhet och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för regionen.

 Barn- och utbildningsnämnden

brittis (2)

Brittis Benzler, ordförande

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Peter Barnard, ersättare

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tito Silva, ersättare

 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, Kulturskolan samt Fenomenalen på Gotland.

Byggnadsnämnden

 

Byggnadsnämnden ansvarar för planläggning och bygglovbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden svarar också för kommunens MBK- verksamhet (Mätning, Beräkning och Kartframställning).

Tore Tillander, ledamot
Anders Holstensson, ersättare

Gotlandshem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Carina Flodman Andersson, ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Heckscher, ersättare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Saga Carlgren, ordförande

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lasse Siggelin, ersättare

 

 

 

 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det politiska ansvaret över den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Region Gotland.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jennie Jarve, ledamot

Helen

Helén Kristiansson, ersättare

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lars Bjurström, ersättare

Region Gotlands hälso- och sjukvårdsnämnd svarar för hälso- och sjukvården, det vill säga akutsjukvård, primärvård, tandvård, ambulanssjukvård och sjukvårdsrådgivning.

Kultur- och fritidsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jan Svensson, ledamot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Carina Schûberg, ersättare

 

 

 

Nämnden ansvarar för att fullgöra regionens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet såväl verksamhet i egen regi som stöd till liknande verksamhet som bedrivs av ideell förening eller av annan huvudman.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jörgen Benzler, ledamot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thomas Gustafsson, ersättare

 

 

 

 

 

 

Det övergripande politiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsarbetet i Region Gotland har miljö- och hälsoskyddsnämnden, som består av nio ledamöter med nio ersättare.

Socialnämnden

Monika-Eriksson[1]

Monika Eriksson, vice ordförande

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Karin Wizén, ledamot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ann-Kristin Munter, ersättare

 

 

 

 

 

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

 

Tekniska nämnden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Per Edman, vice ordförande

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bodil Rosengren, ledamot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sixten Anna Johansson, ersättare

 

 

 

 

 

 

Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom det tekniska området.

Revisionen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Carina Lindberg

 

 

 

 

 

 

 

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet och utses av kommunfullmäktige.

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *