Bostäder behövs på hela ön! – Insändare 7/3

För mig som Vänsterpartist är det viktigt att vi har ett starkt allmännyttigt och kommunägt bostadsbolag. Det ska vi ha för att vi behöver ett bostadsbolag som ska bygga för bostadsbehoven och inte för vinst eller avkastning. Givetvis ska Gotlandshem bygga bostäder för att stödja en bra utveckling på hela ön och då kan det inte bara byggas i Visby. Så när Allan Båtelsson (GA och GT 2/3), ordförande Knutpunkt Hemse Utveckling AB, ställer krav på bostadsbyggande i Hemse och på andra orter så ställer jag helt upp på detta krav. Jag tror och hoppas att det är en del på gång men inget är klart förrän det är klart. Dessvärre har bostadspolitiken kraftigt försvagats under flera år och en effekt är att kraven på vinst har ökat och byggandet har inriktats på köpstarka grupper och nu finns tecken på en avmattning av byggandet trots att bristen fortfarande är stor. Read More

Rapport från årskonferensen

På årskonferensen 18.02.25 valdes Peter Barnard till ny ordförande för Vänsterpartiet Gotland. Vi hälsar honom välkommen till uppdraget! På det välbesökta årsmötet antogs listor till årets val samt valdes styrelse mm. Under respektive flik finner du uppdaterad info. Vidare antogs detta uttalande; Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett jämlikt Gotland för alla. Read More

V i Klinte om SMA´s planer på kalkbrytning

15 februari var Vänsterpartiet i Klinte där vi tittade på det område som SMA vill använda för kalkbrytning. Efter rundvandringen hade vi möte där vi träffade boende och verksamma i området för att lyssna på deras synpunkter och förslag. Det framfördes en hel del oro och kritik inför planerna på den stora kalkbrytning som SMA har aktualiserat. Read More

Insändare av Jan-Erik Eriksson

Det hängde två tusenlappar i baren i en hotellobby på Malta. Den ene presenterade sig som flykting. Han sökte en plats där han kunde fly undan det Svenska Skatte- verkets agenter. Här hade han blivit lovad hjälp från den ökända beskyddarföretaget Brevlådorna. Egentligen skulle han ha blivit lön till en undersköterska i Tensta, men då ägaren inte visste ” va fan han fick för pengarna ” så swishade han istället tusenlappen hit till Malta. Det var säkrare än gummibåt. Den andra tusenlappen berättade stolt att han var skattad och klar. Mindes han rätt så var det en pensionär i Huddinge som beskattats lite extra för att man på barnbarnens skola skulle kunna anställa en specialpedagog. Read More

Ord och handling måste hänga ihop.

Lars Bjurström Insändare från  Lars Bjurström, publicerad i GT och GA 3/1. Socialdemokraterna har i en insändare berättat vad de vill med allmännyttiga Gotlandshem. Deras besked är på flera sätt välkomna men dessvärre gör Socialdemokraterna tvärtom i den praktiska politiken. Socialdemokraterna röstade 2010 på den borgerliga regeringens förslag att ändra de allmännyttiga företagens uppdrag. Nu är det affärsmässighet och avkastning som gäller och inte som tidigare att företagen ska drivas med självkostnad. Socialdemokraterna röstade också på den borgerliga regeringens förslag att ändra hyreslagstiftningen. En ändring som på allvar håller på att leda till marknadshyror. Read More

Varför vill de sälja?

Insändare från Brittis Benzler och Thomas Gustafsson, publicerad i GT 15/12. Är det vinstjakt och kapitalintressen som ska styra mer av bostadspolitiken? Eller är bostadsfrågorna ett gemensamt ansvar och en social rättighet? Till stor del är det just detta som förslaget till utförsäljning av cirka 900 lägenheter handlar om. Vänsterpartiet är bestämt emot att sälja ut 884 lägenhet i Gråbo. Vi döljer inte att vi har ideologiska skäl att vara emot utförsäljningar av allmännyttiga bostäder. Vår övertygelse är att bostaden ska vara ett gemensamt ansvar och en social rättighet. Men lika tydligt är det att till exempel Moderaterna har starka ideologiska skäl att driva på försäljningar. Read More

Yttrandefriheten en viktig del av demokratin

Insändare från Annamaria Bauer och Per Edman, publicerad i GA 6/12. En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Demokrati är mer än att bara gå och rösta var fjärde år. Demokrati förutsätter debatt och att makthavare redovisar sina motiv och förklarar sina handlingar. Därför är det självklart med debatt och att olika politiska alternativ redovisas när beslut ska tas inom Region Gotland. En del verksamhet drivs i förvaltningsform och den demokratiska styrningen sker genom en politiskt tillsatt nämnd, där är det självklart att de olika partiernas representanter har möjlighet att kommentera och kritisera den egna nämndens verksamhet. Read More

Stark allmännytta påverkar hyror

Insändare från Saga Carlgren, publicerad i GA 1/12 och GT 6/12. De privata fastighetsägarna har länge drivit på för att marknadshyror ska införas och det gör de för att kunna öka vinsterna genom högre hyror. Vill de sänka hyrorna, är det nämligen fullt möjligt med dagens system. Dessvärre har de privata fastighetsägarna draghjälp och stöd av bland annat Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna som alla driver på för att införa marknadshyror. Alliansen förändrade under sin tid i regering reglerna för hyressättning. De nya reglerna innebär en förskjutning mot marknadshyror redan idag. Särskilt tydligt är det för nyproducerade bostäder. Read More

Vänsterpartiet röstar emot Gotlandshems utförsäljning

Pressmeddelande Vid regionstyrelsens behandling av Gotlandshems försäljning av 884 lägenheter i Gråbo så röstade Vänsterpartiets ledamot Brittis Benzler emot utförsäljningen och reserverade sig mot beslutet. Det finns flera viktiga skäl till Vänsterpartiets motstånd mot en försäljning. Ett välfungerade allmännyttigt Gotlandshem är bra för alla gotlänningar. En stark allmännytta påverkar hela bostadsmarknaden i mer rättvis riktning.  Gotlandshem kan också bidra till att hela Gotland utvecklas. Read More