NATUR & MILJÖ

SOLIDARITET – Jordklotet ska räcka till många kommande generationer!

JÄMSTÄLLDHET – Kunskap om hur invanda mönster och roller påverkar miljön!

RÄTTVISA – Det ska vara enkelt och lätt att handla rätt!

Kommunikation – är nyckelordet i Vänsterpartiet Gotlands miljöpolitik.
Kommunikation, som i kollektivtrafik och miljövänliga bussar, utbyggd och förstärkt för att fylla fleras behov. Bussiga kortet, med gratis kollektivtrafik för barn och unga över hela året och hela ön!
Kommunikation, som i väl fungerande bredband över hela ön som underlättar för arbete och studier hemifrån och mindre pendlande.
Kommunikation, som i levande samtal mellan Gotländska ekologiska lantbruk och beslutsfattare så vi kan samarbeta i miljöarbetet.

Kommunen ska med sin storlek naturligtvis föregå med gott exempel och vara ett föredöme vad gäller användande av ekologiska produkter och hållbara system. Krav och rättvisemärkning måste finas med i upphandlingar och anbudsförfaranden.

Gotlandshem och kollektivtrafiken har också stort ansvar i miljöarbetet.

Det ska vara lätt att göra rätt – betyder bland annat en väl fungerande kollektivtrafik över ön, men också lättförståeliga sopsorteringssystem och lättåtkomliga återvinningsstationer.

Sol, vind och bioenergi är fantastiska energiresurser på vår vackra ö. Vi kan ta vara på dem ännu bättre än vad vi gör i dag. Solpaneler på nybyggnationer är bara ett exempel.

Det finns stora möjligheter till ökad energiproduktion inom de gröna näringarna på ön, de ger både jobb och viktiga bidrag för omställningen till ett miljövänligare samhälle. Vänsterpartiet anser att staten ska investera i en ny kabel för överföring av ström till och från Gotland. Kapaciteten i kabeln behöver, jämför med idag, höjas så att det bland annat blir ökade möjligheter att transportera ström från förnyelsebara energikällor producerad på Gotland till fastlandet.

Vänsterpartiet vill att kommunen ska lyssna på sina invånare och låta bli att bebygga Hällarna i Visby.

De obebyggda gotländska kusterna är en stor tillgång för både boende och besökare, vi måste utveckla ön på ett sådant sätt att denna rikedom finns kvar också i framtiden.

Bussiga Kortet som innebär gratis kollektivtrafik för barn och ungdom på Gotland är en av de saker vi tidigare lyckats få igenom tillsammans med S och Mp. Gratis kollektivtrafik gör det möjligt för fler barn och unga att delta i fritidsaktiviteter m.m. och gör tillvaron mer utvecklande och rättvis.  Den största vinsten med Bussiga kortet är nog ändå att vi ”utbildar” en generation kollektivresenärer.

Att förändra beteendemönster tar tid, och på Gotland är det ännu allt för få som åker kollektivt. Många Gotlänningar har aldrig ens provat kollektivtrafiken eller undersökt om den kan vara ett alternativ i deras resande. Med Gratis resor över hela ön, hela året lär våra barn och unga känna både ön och kollektivtrafiken. Ju fler som använder den, desto enklare att motivera utbyggnad och förstärkning.

Kommunen bör också ta initiativ till en bilpool (gemensamt ägda bilar) där även privatpersoner kan vara delägare. I dag är Gotland ett av landets biltätaste kommuner per invånare. Ett delägarskap i en bilpool blir billigare och på fler sätt enklare än att äga en bil och gör så att man inte tar bilen i onödan. Det senaste är bra både för miljön och den egna hälsan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *