GYMNASIE, VUXENUTBILDNING & HÖGSKOLA.

SOLIDARITET – En bra, likvärdig skola, möjlig för alla!

JÄMSTÄLLDHET – Kunskap om maktstrukturer och ett aktivt genusarbete!

RÄTTVISA – Bredda rekryteringen till högskolan!

Gymnasiet

I dag läser de allra flesta vidare efter grundskolan. Men gymnasieskolan måste utvecklas vidare så att alla elever oberoende av klass, etnicitet, funktionsnedsättning eller kön har möjlighet och känner lust att lära.

Precis som i grundskolan ska undervisning på gymnasiet vara kostnadsfri för eleven. Vänsterpartiet vill att alla elever ska kunna delta i alla inslag i undervisningen.

Gymnasieskolan har ett stort ansvar kring unga människors mognande värdegrund och känsla för solidaritet och rättvisa. Kunskap om maktstrukturer, om genus och härskartekniker är viktigt. Eleverna ska ges träning i att ta och ge plats i det offentliga rummet. Att lära sig identifiera och analysera de mönster och beteenden som cementerar negativa könsroller och skapar förnekande och destruktiva självbilder.
Vänsterpartiet vill att Feministiskt självförsvar ska ingå som tillval i gymnasiet.
Träningen består av mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar. Feministiska självförsvarstekniker kan lära tjejer att omvandla rädsla och skuldkänslor till styrka.

Elevvårdsteam är minst lika viktigt inom gymnasieskolan som i grundskolan. Unga människors fysiska och psykiska hälsa är ett växande problem.
Både de kommunala gymnasieskolorna och gymnasiefriskolorna måste kunna erbjuda hälsosam kost, motion/ idrott och ett aktivt elevvårdsteam.

Vänsterpartiet anser i rak motsättning till borgarnas förslag till ny gymnasiereform att alla program i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet och att de estetiska ämnena och programmen är oerhört viktiga. Det måste finnas ett brett utbud av gymnasieprogram på Gotland så att ungdomarna kan få sin utbildning här.
Självklart ska elever med fallenhet för teoretiska studier kunna välja detta, och på samma sätt ska mer praktiskt lagda personer och personer med fallenhet för estetiska uttryck kunna välja sådana vägar även i framtiden. Information och uppmuntran till fortsatta studier är viktigt.

Komvux, Folkhögskola och Yrkeshögskola

Lärande är en del av livet. Hela livet. Vi förändras och så kanske även vår arbetssituation. Föränderligt är också samhället och arbetsmarknaden. Yrkesområden som finns i dag kanske inte behövs i morgon, och bland framtidens yrkesgrupper finns sådana vi inte ens känner till i dag.
Alla kan vara i behov av vidareutbildning, omskolning eller förstärkning av sina kunskaper. Det är viktigt att denna möjlighet finns och är tillgänglig för den som vill och behöver.
Möjlighet till olika former av eftergymnasiala utbildningar är inte bara bra för den som vidareutbildar sig utan självklart också för det gotländska samhället, inte minst arbetsmarknaden.
Vänsterpartiet vill utveckla Komvux men vill också att det startas flera olika yrkeshögskoleutbildningar här. Vindkraftsteknik, omsorgspedagogik, lammnäringen och cementindustrin är exempel där dessa utbildningar kan fungera.

Gotlands Folkhögskola är förutom en bra och uppskattad skolform också en verksamhet som kan locka hit nya gotlänningar. Det är viktigt att folkhögskolan får fortsätta utvecklas både i Hemse och i Fårösund.

Högskolan

Högskolan på Gotlands huvuduppgift är självklart att förmedla kunskap och bildning. Den är också viktig för att skapa välstånd och ett öppet och demokratiskt samhälle.
Vänsterpartiet vill därför bredda rekryteringen genom alternativa antagningsmetoder, förbättrad bostadssituation och stärkt ekonomi för studenterna. Vi vill därför höja studiemedlen med c:a 690 kr för fyra veckor. Studiemedlen måste också värdesäkras på ett bättre sätt än att knyta dem till prisbasbeloppet. Det ska också vara möjligt att få studiemedel under hela sin studietid. Även den som byter inriktning måste kunna fullfölja hela utbildningen och ta examen.
Högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för alla studenter oavsett var de kommer ifrån.

Alliansen har tydligt deklarerat att man inte vill satsa på annat än de största lärosätena de närmaste åren, någonting som självklart inte är bra för Högskolan på Gotland som i särklass är landets minsta högskola.
Vänsterpartiet vill att högskolan på Gotland ska kunna växa ytterligare och bli en ännu starkare och bättre faktor på Gotland. Högskolan måste ha en bra dialog med det gotländska samhället för att fylla lokala utbildningsbehov. För närvarande efterfrågas bland annat ingenjörsutbildning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *