Valprogram Gotland 2010 Inledning

Vänsterpartiet Gotland

För

SOLIDARITET, JÄMSTÄLLDHET & RÄTTVISA!

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.
Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, på Gotland, i Sverige och internationellt.
Vi är också en aktiv del i freds, solidaritets- och globalt miljöarbete.

Basen i vår ideologi, i vårt feministiska och socialistiska tankesätt, är övertygelsen om alla människors lika värde.
Vi tror på människors kreativa förmåga och vilja att samverka för ett klokt och rättvist samhälle.
Vi ser alla människor, kvinnor och män, barn och äldre, infödda och hitflyttade som självständiga förnuftiga och kritiskt tänkande individer med kraft och rätt att bygga sitt eget nu och sin framtid tillsammans med andra.
Vårt mål är ett demokratiskt samhälle, grundat på solidaritet, jämställdhet och rättvisa.
Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Vänsterpartiet är;

Ett socialistiskt alternativ som till skillnad från Alliansen menar att den som har mest också ska betala mest.
Att sociala skyddsnät som A-kassa och sjukförsäkringar är det rättvisa alternativet framför privata lösningar och egna vårdköer för dem som har råd. Vi är ett alternativ till de partier som säger sig kämpa för löntagarna men i själva verket representerar bolagstoppar och aktieägare.

I vår värld handlar inte ordet skatt om bestraffning eller om att ta maten ur munnen på folk.
Skatt är ett sätt att finansiera vår gemensamma välfärd, att utjämna klyftorna och bygga ett rättvist samhälle.

Ett feministiskt alternativ som på allvar vill utplåna de osakliga löneskillnader som finns på arbetsmarknaden på grund av könstillhörighet. Vi är ett parti som aktivt vill arbeta för en jämn fördelning i föräldraledighet och annan omsorg om barnen. Vänsterpartiet har inget separat kvinnoförbund.
Vi anser inte att jämställdhet eller mäns våld mot kvinnor är ”kvinnofrågor”, eller ännu värre – ”kvinnoproblem”, utan något vi måste arbeta med alla tillsammans.

Ett ekologiskt alternativ som samtidigt med ett aktivt miljöarbete för att direkt bromsa den negativa miljöutvecklingen också vill förändra på ett ideologiskt plan för kommande generationers möjlighet till en frisk planet. Vår övertygelse är att stora delar av miljöproblemen har sina orsaker i det kapitalistiska systemet.

De sociala och ekonomiska förhållanden som skapas i ett samhälle där företagens vinstmaximering och ökande konsumtion är främsta mål skapar inte klimatsmarta medborgare.
Vi menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *