Kultur & miljö.

Kulturen, behöver inte den mer pengar eller är den onödig?

Vänsterpartiet tycker definitivt inte att kultur är onödigt. Den fyller en viktig uppgift i ett demokratiskt samhälle. Det handlar om att ge möjligheten för människor att uttrycka nya tankar och känslor, att utveckla sina språk och samtidigt granska det samhälle vi lever i. Utan kultur skulle vi bli fattigare. Kommunen har ett ansvar att stödja kulturutövning på Gotland i många former allt ifrån teater, via film, musik, konst och böcker till kultur i skolan och bokpåsar att låna på förskolan.

Miljön, är inte alla miljölarm överdrivna?

Vänsterpartiet tycker inte det. Titta på de miljöproblem vi faktiskt har idag. T.ex. Östersjön, ett hav som idag mår mycket dåligt vilket beror på oss människor och vårt sätt att leva. Utsläpp från bilar, avlopp och jordbruk har starkt bidragit till vårt sjuka hav. Gå tillbaka 30 år och du kommer säkert hitta de debattörer som då ansåg att miljölarmen vad gäller Östersjön var överdrivna. Nu har vi facit. Hade alla runt Östersjön för 30 år sedan ändrat sitt sätt att leva hade vi sluppit en döende Östersjö. Idag handlar rapporterna ofta om de globala miljöhoten och inte minst våra stora koldioxidutsläpp som ger ett varmare och instabilare klimat med stora miljöproblem som följd. Vänsterpartiet anser att dessa hot måste tas på allvar och att vi behöver förändra vårt levnadssätt. Det går inte att vänta och se vad som händer.

Att jobba mot dessa klimatförändringar behöver göras både globalt, nationellt, regionallt och privat. På Gotland behöver fler åka buss, cykla och gå och färre åka bil. Vår egen produktion av förnyelsebar energi behöver öka, målet är att gotland blir självförsörjande.

Vill du veta ännu mer om vänsterpartiets politik på Gotland eller i Sverige kan du se om du hittar ännu mer på denna hemsida eller besöka vår rikssida www.vansterpartiet.se och där hitta våra nationella och internationella åsikter i politiska frågor. Du kan också besöka vår valstuga på Östercentrum i Visby eller ringa till någon av oss så ska vi försöka svara på dina frågor. Här hittar du telefonnummer till Vänsterpartiet på Gotland. http://gotland.vansterpartiet.se/?page_id=116

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *