Kommunikation & kommunikationer

Varför är gotlandstrafiken så viktig?

I dagens samhälle är kommunikationer viktiga. Det gäller såväl person- som varutransporter och digital kommunikation. För oss gotlänningar är naturligtvis båten till och från fastlandet viktigt. Alla människor i Sverige behöver kunna transportera sig mellan olika delar av landet. För de flesta finns skattefinansierade vägar att använda sin bil på. Förutsättningarna ska enligt Vänsterpartiet vara detsamma. Vår väg är båten och det ska kosta oss lika mycket i kronor och ören att köra våra mil till Stockholm.

Det är viktigt med låga priser på transporter även för våra företagare när de transporterar sina varor fram och tillbaka. Dyra transportkostnader av varor gör konkurrensen svårare och risken att det blir färre jobb på Gotland ökar.

Även för de som bor på fastlandet och vill besöka Gotland är det viktigt med låga priser på båten. Det är många gotlänningar som har barn, föräldrar och andra släktingar på fastlandet. Våra turister och delårsboende behövs också. De bidrar både med nya pengar, fler gotlänningar och nya idéer som bidrar till utveckling och fler arbeten på Gotland.

Förutom priset måste det finnas bra tidtabeller, anpassade både för personer och varor. Det ska finnas snabba båtar som drivs med så pass miljövänliga drivmedel som möjligt.

Digitalkommunikation?

Vänsterpartiet anser att det ska finns hög kapacitet i de digitala näten mellan Gotland och fastlandet. Dessa stomnät måste staten garantera över hela landet. På Gotland är det också viktigt att det finns tillräcklig kapacitet till och från alla bredbandsabonnenter. Leverantörer, abonnenter samt bidrag från samhället måste samverka för att vi ska kunna bygga ut ett snabbt och driftsäkert bredband.

Kommunikationer på Gotland, är det bara kollektivtrafik?

Nej, men det är en viktig del för att människors vardag ska fungera. På landsbygden vill Vänsterpartiet att det i första hand ska vara tätare mellan turerna på de stora linjerna. I Visby behövs ett nytt linjenät. Det tar idag för långtid att åka bussarnas, ibland allt för snirkliga vägar. Linjenätet måste vara levande och kunna anpassas till att Visby förändras. Det blir nya statsdelar och nya platser för handel och rekreation. Linjenätet i Visby ska vara anpassad efter hur människor vill transportera sig, det ska inte vara tvärtom. Även stadstrafiken ska anpassa sig till båttiderna. Det är inte nära att gå till Gråbo sent en kväll när man kommer med båten.

Vänsterpartiet vill också att taxorna förändras. Vi vill att bussigakortet, gratis resor för unga under 20 år, ska gälla hela året och på hela Gotland. För vuxna vill vänsterpartiet införa möjligheten att köpa ett prisvärt årskort.

Det är naturligtvis viktigt att bilen fungerar att använda på Gotland. Det ska vara bra standard på vägnät och vinterväghållning. Det ska vara säkert att köra på våra vägar. Den nuvarande regeringen har varit alltför snål med tilldelningen av resurser för våghållning på Gotland.

Det är alltid viktigt att ta hänsyn till de behov cykel- och gångtrafikanter har. Till exempel behövs det sammanhängande cykelstråk i tätorterna. Att cykla och gå är både miljövänligt och hälsosamt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *