sida

Småföretag

Vad tycker ni om småföretag?
De små företagen är viktiga för Sverige.
Vi vill hjälpa de små företagen
på olika sätt.

Små företag ska betala lägre arbetsgivaravgifter
för sina anställda.
Många små företag tycker att alla regler
är krångliga.
Vi vill att det blir enklare regler.

Kopiera länk