sida

Skolan

Vad är det viktigaste för skolan just nu?
Skolan behöver bli ännu bättre
än vad den är i dag.
Elever är olika men alla ska få
samma kunskaper.

Vad tycker ni om avgifter i skolan?
Grundskolan ska vara helt gratis för eleven.
Det gäller allt från suddgummi till skolresor.
Alla elever ska kunna vara med på allt
som skolan ordnar.

Kopiera länk