sida

Skatterna

Vad tycker ni om våra skatter?
Skatterna betalar vår välfärd,
till exempel skolor, sjukvård
och vård för de äldre.
Vi tycker att människor med hög lön
ska betala mer i skatt
än vad människor med låg lön ska göra.

Vi vill också ha högre skatter än vi har i dag.
Då kan vi få fler jobb och bättre välfärd.

Kopiera länk