sida

Sjukvården

Behöver sjukvården mer pengar?
Ja, sjukvården behöver mer pengar
för att vi ska ha en bra vård i framtiden.
Det ska gå snabbare att få vård.
I dag är det ofta långa köer
till sjukvården.

Privata företag ska inte tjäna pengar på sjukvården.
Det tycker vi är helt fel.

Kopiera länk