sida

Reklam

Vad menar ni med konsumtionsfrid?
Vi vill få bort reklamen från hemmen.
Våra hem är inte affärer
och vi ska kunna slippa all reklam
när vi är hemma.

Vi tycker också att det ska vara förbjudet
med reklam som vill få barn
att vilja köpa något.

Kopiera länk