sida

Psykiatrisk vård

Vad vill ni göra
för att psykvården ska bli bättre?
Vi vill att kommuner och landsting
får mer pengar till psykvården.
De människor som är psykiskt sjuka
behöver få bättre vård
och mer stöd i sitt boende.

Kopiera länk