sida

Porr

Vad tycker ni om porr?
Vi tycker sex är bra
och män och kvinnor ska ha rätt
att undersöka sin sexualitet.
Men porr handlar ofta om makt och kontroll
och det tycker vi är dåligt.

Men vi vill inte förbjuda porr.
Vi tycker att skolan ska ha
bättre undervisning om sex.

Kopiera länk