sida

Personval

Vad tycker ni om personval?
Vi tycker att vi ska ha personval
på det sätt som vi har i dag.
Men vi vill inte att personvalen
ska bli viktigare än vad de är idag.
Vi tycker att väljarna ska rösta på det parti
som de tycker är bäst
och inte på den person som de tycker är bäst.

Kopiera länk