sida

Pensioner

Vad tycker ni om vårt pensionssystem?
Vi tycker inte att vårt pensionssystem är bra.
Vi vill ha ett nytt pensionssystem
som är mer rättvist.

De pensionärer som har lägst pensioner
ska få sina pensioner höjda.

Kopiera länk