Skatterna

Vad tycker ni om våra skatter?
Skatterna betalar vår välfärd,
till exempel skolor, sjukvård
och vård för de äldre.
Vi tycker att människor med hög lön
ska betala mer i skatt
än vad människor med låg lön ska göra.

Vi vill också ha högre skatter än vi har i dag.
Då kan vi få fler jobb och bättre välfärd.

Kopiera länk