sida

Hushållsnära tjänster

Är hushållsnära tjänster bra?
Nej, det är ett dyrt sätt att skapa nya jobb.
Vi vill ha världens bästa barnomsorg,
världens bästa sjukvård
och världens bästa hemtjänst.
Det ska vi använda våra skattepengar till.
Vi ska inte använda skattepengarna
till hushållsnära tjänster.
Det är bara de rikaste människorna
som har råd med hushållsnära tjänster,
eller RUT-avdrag som det kallas.

Kopiera länk