sida

Högskolan

Vad tycker ni om högskolan?
Vi tycker att högskolan är viktig i vårt samhälle.
Det är bra om många människor
går utbildningar på högskolan.
Vi vill därför att högskolorna
ska få mer pengar.

Vi vill också höja studielånet för studenterna
och studenterna ska få mer att säga till om.

Hur ska antagningen se ut till högskolan?
Vi vill ändra reglerna för vem som får komma in.
Man ska inte bara räkna betygen.
Vi vill också att man ska kunna räkna tid
som man har arbetat.
Vi tycker också att högskolorna ska använda
intervjuer och antagningsprov.

Ska det kosta pengar att gå på högskolan?
Nej, det ska vara gratis för alla studenter
att gå på högskolan.

Kopiera länk