sida

Handikapp

Vad ska vi ha för handikappolitik?
Människor med funktionsnedsättning
ska kunna vara med i samhället
på samma sätt som alla andra människor.

Vi vill ha en lag om att miljön inne och ute
ska vara mer tillgänglig.

Personer som har funktionsnedsättning
ska få mer stöd i arbetslivet än de får i dag.

Vad tycker ni om färdtjänst?
Färdtjänst ska vara
en del av vår kollektivtrafik.
Färdtjänsten ska se till
att personer med funktionsnedsättning
kan resa på samma villkor
som andra personer.
Vi tycker också att en person som har färdtjänst
ska få ta med sig sällskap.

Kopiera länk