sida

Förskolan

Hur ska förskolan fungera?
Vi tycker att alla barn har rätt att få vara
på bra förskolor.
Vi vill därför att det blir lag på
att det ska finnas förskola
också på kvällar, helger och nätter.
Barnen ska få vara på förskolan hela dagarna
även om föräldrarna är arbetslösa.
Det ska vara gratis för alla barn
att vara på förskolan.

Kopiera länk