sida

Föräldraförsäkringen

Hur ska föräldraförsäkringen vara?

Vi tycker att kvinnor och män
ska dela på föräldraledigheten.
Både kvinnor och män är föräldrar
men det är mest kvinnorna som är lediga
från sina arbeten när barnen är små.
Det gör att kvinnorna får sämre chanser
i arbetslivet.
Vi tycker därför att kvinnor och män
ska få lika många dagar var av föräldraförsäkringen.

Hur länge ska båda föräldrarna
kunna vara hemma samtidigt?
Vi tycker att båda föräldrarna
ska kunna vara hemma samtidigt i 30 dagar.

Kopiera länk