sida

Flyktingar

Vad ska vi ha för flyktingpolitik?
Vi vill att Sverige ska vara fritt från rasism
och att vi ska ha en bra politik
för att ta emot flyktingar.
Vi tycker att den flyktingpolitik som finns idag
är dålig.

Vi tycker till exempel
att ingen människa ska bli utvisad till krig.
Vi ska ta mer hänsyn till barns, kvinnors
och homosexuellas skäl till att vara flykting.

Flyktingbarn som kommer ensamma
ska snabbt få ett säkert och tryggt boende.
Vi vill att det blir en lag
så att alla kommuner
måste ta hand om flyktingbarn på ett bra sätt.

Ska gömda flyktingar ha rätt till sjukvård?
Ja, alla som behöver sjukvård ska få det

Kopiera länk