sida

Feminism

Varför är ni feminister?
Sverige är inte jämställt,
det vill säga kvinnor och män
blir inte behandlade på samma sätt.

Kvinnor har till exempel lägre löner än män
och de har ofta mest arbete hemma
med barn, matlagning och städning.
Hot och våld mot kvinnor
skapar rädsla hos många kvinnor.
Det vill vi ändra på.

Vi vill att kvinnor och män
ska bli behandlade på samma sätt
och kvinnor och män ska ha lika mycket makt.

Vill ni ha en särskild jämställdhetsminister?
Ja, vi vill ha en minister
som bara arbetar med jämställdhet.
Vi vill också ha en myndighet
som arbetar med jämställdhet.

Kopiera länk