sida

Familjen

Vad är viktigast när föräldrar bråkar
om vårdnaden av barnen?
Det viktigaste är vad som är bäst för barnet.
Ett barn ska till exempel inte
riskera att bli utsatt för våld.
Det är viktigare än att barnet
träffar båda föräldrarna.

Om det blir rättegång om vårdnad
och var barnet ska bo
så ska barnet alltid få en egen advokat.

Ska en förälder kunna säga nej
till att barnet får vård?
Nej, om barnet är sjukt och behöver vård
så ska barnet få det
även om den ena föräldern säger nej.

Kopiera länk