sida

Brottsoffer

Hur vill ni hjälpa dem som utsätts för brott?
Brottsofferjourerna och kvinnojourerna
är väldigt viktiga.
Vi tycker också att socialtjänsten
snabbt ska ge hjälp och stöd.

Vi tror också att personal behöver
mer utbildning och mer kunskap
för att kunna hjälpa på ett bra sätt.

Den person som har blivit utsatt för ett brott
måste få veta hur den kan få hjälp,
till exempel med advokat.

Kopiera länk