sida

Brottsförebyggande

Hur ska vi arbeta för att förebygga brott?
För att stoppa brott måste skolorna,
arbetsplatserna och bostäderna fungera bra.
Alla människor måste ha bra saker
att göra på fritiden
och därför är det viktigt med kultur och idrott.

Vi tycker också att det är viktigt
att kämpa mot droger, både alkohol och narkotika.
Många människor som använder droger
gör brott för att få pengar till droger.

I många kommuner finns det
brottsförebyggande råd.
De är mycket viktiga
och behöver få mer stöd.

Kopiera länk