sida

Brott och straff

Hur ser ni på brott och straff?
När en människa har gjort ett brott
så ska den människan också ha ett straff.
Men meningen med straffet ska vara
att den som har gjort ett brott
ska komma tillbaka till samhället.

En del brott kan behöva hårdare straff
än i dag.
Men vi tror att bra vård och behandling
är bättre än att bara sitta inlåst
på ett fängelse

Kopiera länk