sida

Bostäder

Vad vill ni göra åt bostadsbristen?
Vi tycker att det är viktigt
att vi bygger fler bostäder.
Vi vill därför satsa 4 miljarder kronor
de närmaste 3 åren för att bygga nya bostäder.

Vi tycker också att alla kommuner
ska ha egna bostadsförmedlingar.
Det ska vara lätt för alla att få en lägenhet.

Vad tycker ni om ROT-avdraget?
Vi tycker att ROT-avdraget ska vara kvar
så länge som vi har ekonomisk kris i Sverige.
Vi tycker också att de som äger flerfamiljshus
ska få använda ROT-avdraget.

Kopiera länk